Articole recente

Activităţile catehetice ale Catedralei - 2011

 

,,Hristos împărtăşit copiilor"

la Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh" din Rădăuţi, în anul 2011

 

Îndrumaţi şi sfătuiţi de ierarhul nostru, Înaltpreasfinţia Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, orientându-ne şi după Ghidul catehetic primit de la Protopopiat, am început şi anul acesta - 2011 - la parohia noastră, activităţi catehetice cu copiii, străduindu-ne ca acest proiect să fie cât mai rodnic în sufletele lor. Principalii beneficiari ai proiectului din anul în curs au fost copiii clasei a III-a A de la Şcoala Generală Nr. 4 ,,Regina Elisabeta" Rădăuţi. Cu aceştia s-a insistat mai întâi pe aspectul practic al credinţei, vorbindu-li-se despre importanţa rugăciunii ca legătură zilnică cu Dumnezeu, dar şi despre importanţa iertării, ca normalizare a legăturii cu Dumnezeu şi cu semenii, prin Sfânta Taină a Spovedaniei. Pentru a experimenta ei înşişi legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, în intimitatea locuinţei lor, fiecare copil, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, a primit în dar, într-o ţinută grafică deosebită, câte o carte de rugăciuni.

Pentru a le deschide şi mai mult sufletele spre Cele Sfinte şi pentru a se împărtăşi în chip plenar cu Hristos prin Sfânta Euharistie, pe lăngă  copiii clasei a III-a A de la Şcoala Generală Nr. 4 ,,Regina Elisabeta",  toţi copiii parohiei noastre au fost invitaţi să participe activ la Sfânta Liturghie şi, în genunchi, cu mâinile împreunate, în faţa Sfintelor Uşi, să rostească Crezul.

Pentru a le insufla dragostea de neam şi de Biserică, dar şi pentru a ne apropia mai mult de sufletele celor mici, am efectuat cu aceştia o excursie subvenţionată de parohie pe ruta Rădăuţi-Neamţ-Suceava, obiectivele vizitate fiind Cetatea Neamţului, Mănăstirile din părţile Neamţului, dar şi casele memoriale ale lui Ion Creangă, Alexandru Vlahuţă şi Mihail Sadoveanu. Copiii au avut şi anul acesta bucuria de a beneficia de foarte mult colportaj religios - reviste, iconiţe, cruciuliţe - toate trimise gratuit de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen. La acestea s-au adăugat şi catehismele subvenţionate parţial de parohie. La finalul anului şcolar, la premiere, copii cei mai evlavioşi şi cu prezenţa cea mai mare la Sfânta Liturghie au fost plăcut surprinşi să primească din partea Bisericii premii speciale.

 

A consemnat Preot Nicolae Vîrtea,

parohul Catedralei Ortodoxe

,,Pogorârea Sfântului Duh" Rădăuţi

La Cetatea Neamţului

La Casa Memorială Ion Creangă din Humuleşti, judeţul Neamţ

La Mănăstirea Agapia, judeţul Neamţ

Published on  February 24th, 2012

 
Grafica & dezvoltare © 2008 - 2018 Skiner.org