Articole recente

Activităţile catehetice ale Catedralei - 2010

 

,,Hristos împărtăşit copiilor" la

Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh" din Rădăuţi

 

,,Dacă iei în braţe mielul, vine alături şi oaia" - un proverb ce sugerează un principiu pastoral simplu, pe care Patriahia Română, prin proiectul iniţiat la nivel naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor", ne îndeamnă pe noi, preoţii, să-l tratăm cu toată seriozitatea. Îndrumaţi şi sfătuiţi de ierarhul nostru, Înaltpreasfinţia Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, orientându-ne şi după Ghidul catehetic primit de la Protopopiat, am început anul acesta la parohia noastră activităţi catehetice cu copii de 9-10 ani, dar şi cu cei mai mari, străduindu-ne ca acest proiect să fie cât mai rodnic în sufletele copiilor pe care-i păstorim.

Am afişat mai întâi la uşa bisericii, dar şi în cuprinsul întregii parohii, programul activităţilor catehetice, aşa încât să poată fi cunoscut de toţi parohienii. În perioada iernii, când temperaturile scăzute nu ne-au permis desfăşurarea catehezelor în biserică, am decis, de comun acord cu domnii directori ai şcolilor din cuprinsul parohiei noastre, ca întâlnirile cu copiii să aibă loc în spaţiul şcolilor, unde aveam condiţii optime. Din cei patru preoţi slujitori la biserica noastră (Catedrala oraşului Rădăuţi), cei care s-au ocupat şi se ocupă la nivelul parohiei noastre de cateheza copiilor sunt părintele paroh Vîrtea Nicolae şi părintele colaborator Sfârnaciuc Ilie. Aceştia au şi raportat lunar Protopopiatului Rădăuţi despre activităţile catehetice desfăşurate. În timp ce părintele paroh s-a ocupat de copiii mai mici, cu vârste cuprinse între 9-10 ani, părintele Sfârnaciuc Ilie s-a ocupat de cei mai mari, cu vârste cuprinse între 11-19 ani. Întâlnirile s-au desfăşurat săptămânal, înafara orelor de curs şi nu au durat mai mult de jumătate de oră, căutând să găsim o formulă simplă prin care o învăţătură sfântă a Bisericii să fie cât mai pătrunzătoare în sufletele copiilor, evitând astfel extenuarea lor. Cu cei mici s-a făcut foarte multă lectură biblică, pentru a exemplifica păcate sau virtuţi, iar cu cei mai mari s-a insistat pe explicarea Crezului, având în vedere că anul acesta - 2010 - a fost declarat de către Sfântul Sinod ,,Anul omagial al Simbolului de Credinţă niceo-constantinoplitan".

În ceea ce priveşte activităţile cu cei mici, aşa cum am spus, lectura biblică a ocupat un loc central, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu depozitat în Sfânta Scriptură este sâmburele cel mai potrivit pentru a fi îngropat în prima frăgezime a sufletelor copiilor. S-au lecturat, aşadar, pasaje întregi despre credinţa lui Avraam, despre ascultarea lui Isaac faţă de tatăl său Avraam, despre virtuţile lui Iosif cel ascultător şi cinstitor de părinţi, dar şi iubitor şi iertător de fraţii săi, care, din invidie, l-au vândut în Egipt; despre pocăinţa lui David, despre înţelepciunea lui Solomon, despre răbdarea lui Iov, despre importanţa cinstirii părinţilor, care aduce binecuvântare şi pentru urmaşi, dar şi despre gravitatea neascultării sau răzvrătirii împotriva părinţilor, care aduce blestem şi moarte (ex. răzvrătirea lui Abesalom împotriva tatălui său, David); despre rugăciunea smerită a vameşului, dar şi despre pericolul mândriei fariseului care se îndreptăţea pe sine, despre pocăinţa fiului risipitor, dar şi despre păcatul nepostirii, care a dus la izgonirea lui Adam din Rai etc. Pe lăngă lectura biblică, pentru a le deschide şi mai mult sufletele spre Cele ale lui Dumnezeu şi pentru a se împărtăşi în chip plenar cu Hristos prin Sfânta Euharistie, copiii au fost invitaţi să participe activ la Sfânta Liturghie şi, în genunchi, cu mâinile împreunate, în faţa Sfintelor Uşi, să rostească Crezul. Am socotit că acestea sunt doar câteva elemente, am putea spune, determinante, care, asimilate în copilărie, chiar dacă o vreme vor fi uitate, cu vremea însă, atunci când evenimentele vieţii le vor fi dezgropat din suflet, vor apărea la lumină sub forma unor forţe cu adevărat creatoare, Creator fiind Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, care rodeşte în sufletele curate.

Pentru a le insufla dragostea de neam şi de Biserică, dar şi pentru a ne apropia mai mult de sufletele celor mici, am efectuat cu aceştia o excursie subvenţionată de parohie, pe ruta Rădăuţi-Botoşani-Suceava, obiectivele vizitate fiind casele memoriale ale marilor noştri români - M. Eminescu, G. Enescu şi N. Iorga, dar şi Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, despre viaţa căruia vorbiserăm deja copiilor. Aceştia au avut şi bucuria de a beneficia de foarte mult colportaj religios - reviste, iconiţe, cruciuliţe, cărţi de rugăciuni - toate trimise gratuit de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen. La acestea s-au adăugat şi catehismele subvenţionate parţial de parohie. La finalul anului şcolar, la premiere, copii cei mai evlavioşi şi cu prezenţa cea mai mare la Sfânta Liturghie au fost plăcut surprinşi să primească din partea Bisericii premii speciale - câte o Mică Biblie, fiecare cu dedicaţie specială şi cu îndemnul de a continua ei înşişi exerciţiul lecturii biblice în timpul vacanţei.

Entuziasmaţi, copiii au fost de acord ca întâlnirile noastre să continue şi în timpul vacanţei, prin participarea la vecernia de vineri seara, pe care am zis să o numim ,,vecernia copiilor”, după care e posibil să începem să activăm un cerc de pictură religioasă. Ca şi copiii, părinţii au primit extraordinar de bine toate activităţile catehetice ale parohiei noastre, exprimându-şi, pe de o parte, recunoştinţa, iar, pe de altă parte, apropiindu-se ei înşişi mai mult de Sfânta Biserică, confirmându-ne astfel valabilitatea principiului pastoral-misionar exprimat cât se poate de simplu în zicerea că ,,dacă iei în braţe mielul vine alături şi oaia".

După această experienţă, noi, preoţii, credem că, pentru dezvoltarea de mai târziu a omului, e foarte important ce seminţe îngropăm în prima frăgezime a sufletului său şi chiar dacă aceste lucruri o vreme vor fi uitate, este foarte posibil ca, după ani întregi de rătăcire, acestea să fie redescoperite, reevaluate, trăite şi practicate la intensitate maximă.

A consemnat Preot paroh Vîrtea Nicolae

La casa memorială Mihai Eminescu din Ipoteşti, judeţul Botoşani

La casa memorială Nicolae Iorga din Botoşani, judeţul Botoşani

Published on  February 24th, 2012

 
Grafica & dezvoltare © 2008 - 2018 Skiner.org