Istoricul Catedralei

Nu departe de vechiul centru monahal din Rădăuţi – Biserica Bogdan Vodă – se înalţă, astăzi, în coasta parcului central, impunătoare şi sveltă, în acelaşi timp, Catedrala Ortodoxă cu hramul ’Pogorîrea Duhului Sfînt’.
Ideea ridicării catedralei din Rădăuţi datează din 1920, sub denumirea de ‘Biserica Unirii Naţionale’, dar piatra fundamentală s-a pus abia în 1927.

Lucrările s-au făcut sub auspiciile şi subvenţia Mitropoliei Bucovinei pînă în 1948, iar de la această dată şi pînă în mai 1961, sub auspiciile şi subvenţia Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, cu participarea – în toţi cei 34 de ani – credincioşilor prin contribuţii băneşti şi prin muncă obştească.